top of page

NAŠE SLUŽBY

JEDNOÚČELOVÉ STROJE
A AUTOMATIZACE

KONZULTACE

A STUDIE

VÝZKUM, VÝVOJ

A INOVACE

KONSTRUKCE

A DOKUMENTACE

VÝROBA , MONTÁŽ
A SERVIS

BEZPILOTNÍ SYSTÉM
studie

KONZULTACE A STUDIE

Nabízíme zpracování studií proveditelnosti v oblasti konstrukce strojů a zařízení, přípravků pro výrobní, manipulační a kontrolní procesy.

Dále vytváříme studie týkající se automatizace a robotizace výrobních a kontrolních procesů a linek.

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

VAVAI

Zabýváme výzkumnou činností v oblastech strojírenství, konstrukce strojů, pohonů, automatizace a robotizace.

Ve spolupráci s našimi partnery ze Západočeské univerzity se podílíme na řešení výzkumných úkolů v oblasti robotiky – výzkumu a vývoje vlastních robotů a robotických manipulátorů pro velmi speciální aplikace při výrobě mikroelektroniky, v jaderném průmyslu a dalších odvětvích.

Dále nabízíme pevnostní analýzy a kinematické simulace. Je to nepostradatelný nástroj při vývoji širokého spektra zařízení, který umožňuje vyhodnocovat vlastnosti konstrukce v rané fázi návrhu a vyhledat možná rizika poruch. Význam použití analýz roste s velikostí a složitostí vyvíjených systémů, kde simulace přináší významné úspory při vývoji a výrobě prototypů.

Nabízíme:​

 • Pevnostní analýzy

 • Modální analýzy

 • Optimalizace stávajících a nově navrhovaných produktů

 • Simulace pohybu mechanismů

 • Simulace kolizí při montáži

.

KONSTRUKCE A DOKUMENTACE

konstrukce

Jednou z hlavních činností naší společnosti je zakázkový vývoj a konstrukce v širokém spektru strojírenských odvětví. Poskytujeme komplexní služby od koncepce, návrhu, přes konstrukci, až tvorbu výkresové dokumentace dle standardů ČSN EN ISO a ASME.

Naše konstrukční a vývojová kancelář je vybavena moderními CAD pracovišti umožňující efektivní konstruování ve 3D s provázaností na 2D dokumentaci.

Práci jsme schopni vykonávat nejenom v prostorech naší firmy, která nám poskytuje kvalitní zázemí pro naši činnost, ale také přímo u zákazníka, dle jeho požadavků a možností.

Vytvoříme Vám návrh a v rámci konstrukce parametrický model, z něhož uděláme výrobní a technickou výkresovou dokumentaci. Námi dodaná výkresová dokumentace obsahuje všechny náležitosti podle ČSN a ANSI norem a je ihned použitelná ve výrobě.

Budeme se rádi podílet na vývoji Vašeho stroje či zařízení, ale stejně tak rádi se budeme věnovat i vývoji dílčích komponentů, případně jen tvorbě dokumentace.

Výsledkem standartní zakázky bude parametrický 3D model, který je možné v budoucnosti měnit dle potřeb. 2D výkresová dokumentace provázaná s 3D modelem, vytvořená dle standardu ISO EN, DIN případně ASME. Dle domluvy je možné vytvořit také kinematický model nebo vizualizace (fotorealistické obrázky) pro vaši prezentaci a marketingové potřeby. Je možné dodat i kompletní zprávu pro Vámi specifikované potřeby. Vše je možné dodat jak v papírové, tak v digitální formě.

V případě potřeby zajistíme autorizovaný statický výpočet pro stavební konstrukce

.

VÝROBA A MONTÁŽ 

vyroba
CNC

S našimi činnostmi přímo souvisí výroba námi vyvíjených výrobků i výrobků vzniklých ze zakázkové konstrukce na základě objednávky zákazníka. Nabízíme také možnost výroby zařízení dle zákaznické dokumentace.

Realizujeme výrobu a montáž od komponentů přes jednodušší strojní celky, přípravky až po komplexní stroje včetně vybavení pohony (pneumatickými, hydraulickými a elektrickými), elektro výzbrojí, řízením atd.

VÝROBA

K zajištění výroby využíváme celou řadu technologií: ​

 • CNC vertikální obráběcí centrum

 • Konvenční obrábění dílů (frézování, soustružení, řezání, vrtání)

 • Svařování (ocel, hliník, nerez)

 • 3D tisk plastů (FDM a SLA technologii)

 • Výroba plastových odlitků do silikonových forem

 • Montáž, a to včetně montáže u zákazníka

 • Povrchové úpravy v kooperaci (eloxování, práškové lakování, zinkování atd.)

 • Oživování strojů včetně elektroinstalace, instalace pneumatických a hydraulických pohonů atd.

 

​Naším CÍLEM JE ZAJIŠTĚNÍ KOMPLETNÍ VÝROBY ZAŘÍZENÍ včetně potřebné dokumentace

CNC OBRÁBĚNÍ

Nabízíme obrábění kusových dílů i malých sérii na CNC vertikálním obráběcím centru s rozměry obráběcího prostoru 762 x 406 x 508 mm. Specializujeme se na kusové zakázky, které realizujeme v přijatelném čase. ​

Obrábíme většinu používaných materiálů od běžných konstrukčních ocelí, zušlechtěných ocelí, slitin hliníku až po plasty a umělá dřeva.

V případě speciálních požadavků, námi nerealizovatelných, využíváme naše partnery

Konvenční obrábění a výroba

Pro výrobu využíváme standartních obráběcích a zámečnických strojů. např:

 • ·Hrotový soustruh s digitálním odměřováním

 • ·Konzolová frézka univerzální s digitálním odměřováním

 • ·Pásová pila

 • ·Sloupová vrtačka

 • ·Ohýbačka profilů a trubek

 • ·Zakružovačka profilů a trubek

 • ·a další

3D TISK

Pro realizaci řady zkušebních dílů, krabiček, krytů a držáků využíváme Rapid prototyping. Je to soubor technologií pro velmi efektivní (rychlou a levnou) výrobu dílů, které mohou být buď přímo plně funkční a svými vlastnostmi se blíží finálnímu výrobku, nebo slouží pro ověření tvaru a montáže. My využíváme technologii 3D tisku SLA a FDM a zařízení pro vakuové lití plastů, které nám umožňuje výrobu dílů v malých sériích (desítky kusů).  

Naše vybavení pro 3D tisk:

 • 3D tiskárna s technologií FDM, (Fused Deposition Modeling) – tisk taveným materiálem

Tato technologie umožňuje výrobu velmi složitých tvarů, včetně plně funkčních nerozebíratelných sestav a výrobu funkčních mechanizmů a jejich částí.
Doba tisku je v řádu hodin až desítek hodin dle velikosti dílu (čas lze velmi přesně stanovit po výpočtu tiskových dat).
Výběr různých materiálů pro tisk, a to včetně barevných variant.
Je možná kvalitní povrchová úprava dílů.

 • 3D tiskárna s technologií SLA (Stereolithography) - Technologie je založená na tekuté světlo citlivé pryskyřici, která při aktivaci laserem tuhne

Výhodou je velká přesnost, možnost tisku z průhledných materiálů a pružných materiálů

Nevýhodou je vyšší cena tisku

rapid prototyping
bottom of page