Získali jsme nový projekt výzkumu a vývoje v oblasti robotiky

30.srpna 2016

Projekt Ministerstva průmyslu a obchodu v první veřejné soutěži programu TRIO

Název: Výzkum a vývoj pokročilé kolaborativní robotické platformy a její aplikace ve výrobě elektronických komponent

Příjemce: Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o.

Partner: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Partner: SmartMotion s.r.o.

Archiv aktualit