Získali jsme nový projekt VaVaI - OPPIK Aplikace

19.února 2017

Projekt Ministerstva průmyslu a obchodu, OPPIK - APLIKACE, I. výzva

Název: Výzkum a vývoj inteligentní robotické technologie pro automatizaci výroby katod a mřížek výkonových elektronek

Příjemce: TESLA Electrontubes s.r.o

Partner: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Partner: SmartMotion s.r.o.

Doba řešení: 2 / 2017 - 12 / 2019

Archiv aktualit