Rapid prototyping

Rapid prototyping je soubor technologií pro efektivní (rychlou a levnou) výrobu dílů, které mohou být plně funkční a svými vlastnostmi se blíží finálnímu výrobku, v některých případech mohou výrobek dokonce i nahradit. V prototypové výrobě disponujeme technologiemi 3D tisku SLA a FDM a zařízením pro vakuové lití plastů, které nám umožňuje výrobu dílů v malých sériích (desítky kusů).  

Naše vybavení pro kompletní technologii rapid prototyping:

  • 3D tiskárnou technologií FDM, (Fused Deposition Modeling) – tisk taveným materiálem

Tato technologie umožnuje výrobu velmi složitých tvarů, včetně plně funkčních nerozebíratelných sestav a výrobu funkčních mechanizmů a jejich částí.
Doba tisku je v řádu hodin až desítek hodin dle velikosti dílu (čas lze velmi přesně stanovit).
Výběr různých materiálů pro tisk, a to včetně barevných variant.
Je možná kvalitní povrchová úprava dílů.

  • 3D tiskárnou s technologií SLA (Stereolithography) - Technologie je založená na tekuté světlocitlivé pryskyřici, která při aktivaci laserem tuhne

Výhodou je velká přesnost, možnost tisku z průhledných materiálů a pružných materiálů

Nevýhodou je vyšší cena tisku

  • Vlastní technologií pro vakuové odlévání plastů do licího objemu cca 5l (vakuová komora o objemu cca 400 l), tato technologie nám umožnuje odlévat produkty z celé řady materiálů a to v počtech od jednoho do desítek kusů. (nabídkový list)
Ukázka tisku - funkční produkt

  technologie tisku s 3D tiskárnou technologií FDM, (Fused Deposition Modeling) - funkční ihned po vytistění

   

ukázka úpravy povrchu po vytištění