Politika kvality

Základní cíl společnosti SmartMotion s.r.o. spočívá v plnění a překračování požadavků zákazníka za účelem neustálého zvyšování zákazníkovy spokojenosti.

Jako nejdůležitější požadavky zákazníka vidíme:

 • vysokou spokojenost s kvalitou námi poskytovaných služeb
 • dodržování sjednaných termínů
 • ochotu společnosti řešit zákazníkovy potíže s realizací naší zakázky
 • péči o zákazníka před, v průběhu a po skončení realizace zakázky

Vedení společnosti se pro splnění zákazníkových požadavků zavazuje k:

 • neustálému zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců
 • spolupráci s kvalitními dodavateli
 • dodržovaní a neustálému zlepšovaní systému managementu kvality
 • dodržování právních, bezpečnostních a smluvních předpisů
 • stanovování a přezkoumávání cílů kvality na základě požadavků zákazníka

Od našich zaměstnanců očekáváme:

 • vysoké pracovní nasazení a odpovědnost za kvalitu odvedené práce
 • pochopení požadavků zákazníka
 • zákaznicky orientovaný přístup k práci
 • dodržování požadavků systému managementu kvality

ISO 9001