Naše vybavení

Máme moderní pracoviště vybavená CAD systémy pro vývoj, konstrukci, simulace a tvorbu výkresové dokumentace.

Dále disponujeme vybavenou prototypovou dílnou. Dílna je vybavena:

  • základním strojním zařízením pro obrábějí (dělení materiálu, frézování, soustružení, vrtání, atd.),
  • základním strojním zařízením pro tváření malých profilů (ohýbání a zakružování profilů a trubek
  • technologií pro svařování metodou MIG, MAG a TIG (svařování hliníku a nerezu),
  • plasmovým řezáním.

Jsme vybaveni i kompletní technologii pro rapid prototyping (více zde):

  • 3D tiskárnami technologie FDM, (Fused Deposition Modeling) – tisk taveným materiálem

+ Výhodou je velmi levný tisk větších rozměrů

- Nevýhodou je nutnost povrchové upravy pro pohledové produkty

  • 3D tiskárnou s technologií SLA (Stereolithography) - Technologie je založená na tekuté světlocitlivé pryskyřici, která při aktivaci laserem tuhne

+ Výhodou je velká přesnost, možnost tisku z průhledných materiálů a pryže.

- Nevýhodou je vyšší cena tisku

  • Vlastní technologií pro vakuové odlévání plastů do licího objemu cca 5l (vakuová komora o objemu cca 400 l), tato technologie nám umožnuje odlévat produkty z celé řady materiálů a to v počtech od jednoho do desítek kusů.