Mise naší společnosti

Jak z názvu naší firmy vyplývá, oblast našeho zájmu je „chytrý pohyb“ – SMART MOTION. Zaměřujeme se na oblast autonomní robotiky, zejména bezpilotních létajících zařízení, zařízení pro manipulaci a montáž v podobě jednoúčelových strojů pro oblast automotive a podobných oblastí strojírenství.

Významná oblast našeho zájmu je i dnes velice diskutovaný obor udržitelné dopravy. Dalším významným směrem naší společnosti je mobilita pohybově handicapovaných a starších občanů.

Společnost SmartMotion s.r.o. zároveň poskytuje služby v oblasti konstrukce, návrhů zařízení. Využíváme našich kontaktů s mladými pracovníky, kteří mají velký potenciál, velkou flexibilitu a nejsou ještě „deformováni zaběhnutými pravidly“ velkých firem.

 

Vize naší společnosti

Vývoj, výzkum zejména v oblastech:

  • Bezpilotní prostředky pro monitoring ze vzduchu
  • Mobilita postižených
  • Mobilita pro sport postižených
  • Elektromobilita pro městský provoz
  • Autonomní robotika

 

Cíle naší společnosti

Krátkodobým cílem firmy SmartMotion s.r.o. je vybudovat mladou, pružnou a zdravou společnost poskytující kvalitní služby v oblasti koncepce, konstrukce a výroby strojních zařízení.

Dlouhodobým cílem firmy je rozvíjet zmíněné aktivity a vytvořit stabilní zázemí pro klidnou a efektivní práci našich pracovníků a přinášet užitečná a zajímavá řešení ve jmenovaných oblastech našeho zájmu.