Granty a projekty

V rámci dotačních titulů řešíme:

Bežící projekty:

  • název: Výzkum a vývoj inteligentní robotické technologie pro automatizaci výroby katod a mřížek výkonových elektronek

poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
výzva: OPPIK Aplikace

příjemce: Tesla Electrontubes s.r.o.
partneři: SmartMotion s.r.o, Západočeská univerzita v Plzni FAV 

doba řešení: 02/2017 - 12/2019

 

  • název: Výzkum a vývoj pokročilé kolaborativní robotické platformy a její aplikace ve výrobě elektronických komponent

poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
výzva: TRIO 

příjemce: Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o.
partneři: SmartMotion s.r.o, Západočeská univerzita v Plzni FAV 

doba řešení: 07/2016 - 12/2019
 


  • název: Pokročilé robotické architektury pro průmyslové inspekce

poskytovatel: TAČR 
výzva: Projekt 2. veřejné soutěže vyhlášené poskytovatelem v Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje

příjemce: ZČU v Plzni, NTIS
partneři: ÚJV Řež, a. s., SmartMotion s.r.o.
zahraniční partneři: Zhejiang Energy Group R&D, Zhejiang Sci-tech University, Zhejiang Zhenergy Natural Gas Operation Co.,Ltd (všichni Čína) 

výše podpory: 15 027165 Kč (pro českou stranu)

doba řešení: 1/2016 - 12/2019

 

 

Ukončené projekty:

Podnikatelský voucher Plzeňského kraje 2015 s názvem Ergonomie asistivních pomůcek pro postižené