Analýzy a simulace

Nabízíme pevnostní analýzy a kinematické simulace. Je to nepostradatelný nástroj při vývoji širokého spektra zařízení, který umožňuje vyhodnocovat vlastnosti konstrukce v rané fázi návrhu a vyhledat možná rizika poruch. Význam použití analýz roste s velikostí a složitostí vyvíjených systémů, kde simulace přináší významné úspory při vývoji a výrobě prototypů.

  • Pevnostní analýzy
  • Modální analýzy
  • Optimalizace stávajících a nově navrhovaných produktů
  • Simulace pohybu mechanismů
  • Simulace kolizí při montáži